Hỏi đáp cùng chuyên gia

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

author
Tóc bị rụng nhiều và khô thì dùng loại dầu gội nào ?
Hỏi đáp bởi: ABC. DEF
Đăng ngày: 05/10/2017

Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay việc sử dụng dầu gội có thành phần không nắm rõ nguồn gốc đặc biệt là Sodium Lauryl Sulfate (SLS) . Đừng để căn bệnh rụng tóc ám ảnh bạn mỗi ngày. Hãy cùng lắng nghe chia… Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay

Trả lời:
reply

Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay việc sử dụng dầu gội có thành phần không nắm rõ nguồn gốc đặc biệt là Sodium Lauryl Sulfate (SLS) . Đừng để căn bệnh rụng tóc ám ảnh bạn mỗi ngày. Hãy cùng lắng nghe chia… Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay

author
Tóc bị rụng nhiều và khô thì dùng loại dầu gội nào ?
Hỏi đáp bởi: ABC. DEF
Đăng ngày: 05/10/2017

Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay việc sử dụng dầu gội có thành phần không nắm rõ nguồn gốc đặc biệt là Sodium Lauryl Sulfate (SLS) . Đừng để căn bệnh rụng tóc ám ảnh bạn mỗi ngày. Hãy cùng lắng nghe chia… Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay

Trả lời:
reply

Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay việc sử dụng dầu gội có thành phần không nắm rõ nguồn gốc đặc biệt là Sodium Lauryl Sulfate (SLS) . Đừng để căn bệnh rụng tóc ám ảnh bạn mỗi ngày. Hãy cùng lắng nghe chia… Ngay từ bây giờ hãy dừng ngay

886 266 555